casino vpn

Odmiany pokera Texas Holdem Omaha Pineapple i inne

Obecnie wyróżniamy następujące odmiany pokera Texas Holdem Omaha Pineapple i inne

Istnieje bardzo wiele odmian pokera. W Polsce najbardziej znany jest poker ” dobierany” , czyli Five Card Draw Poker. Coraz większą popularnością zaczyna cieszyć się, znany na całym świecie poker Texas Holdem.

Oprócz tych odmian, pragniemy zaprezentować również inne , znane w różnych zakątkach świata. Pominiemy szczegóły zagrywek i reguł , chcemy przedstawić ogólne zasady gry.

*** Odmiany pokera Texas Holdem – najbardziej znany i grany wszędzie – w domach, kasynach, internecie. Podstawowe zasady – utworzenie najlepszego pięciokartowego układu z siedmiu kart – dwóch indywidualnych dla każdego z graczy i pięciu wspólnych dla wszystkich graczy leżących na stole . Występują cztery rundy licytacji. On również posiada swoje odmiany:

 • Pineapple – każdy gracz na początku otrzymuje trzy własne karty, z których po pierwszej rundzie licytacji musi odrzucić jedną.

 • Crazy Pineapple – każdy gracz na początku otrzymuje trzy własne karty, z których po drugiej rundzie licytacji ( po odkryciu trzech pierwszych kart wspólnych), musi odrzucić jedną kartę.

 • Lazy Pineapple – każdy gracz na początku otrzymuje trzy własne karty. Nie odrzuca żadnej, ale do określenia wygrywającego układu może użyć tylko dwóch z trzech swoich kart.

 • Polish Hold’em – zasady podobne jak w wersji podstawowej. Różnica – do określenia wygrywającego układu gracz musi użyć dwóch kart własnych.

 • Chinese Hold’em – każdy z graczy otrzymuje pięć kart własnych. Pierwszą odrzuca po odkryciu trzech pierwszych kart wspólnych, drugą po odkryciu czwartej karty wspólnej i trzecią po odkryciu ostatniej karty wspólnej.

*** Odmiany pokera Omaha – podobny do Texas Holdem, ale oferuje graczom więcej opcji i kombinacji. Każdy z graczy dostaje cztery karty własne i musi użyć dokładnie dwóch z nich i dowolnych trzech kart wspólnych ze stołu. On również posiada różne odmiany:

 • Omaha High/Low – pulę rozdziela się przy wyłanianiu zwycięzcy, istnieje bowiem możliwość utworzenia zarówno najsilniejszego, jak i najsłabszego układu. Połowa puli jest przyznawana graczowi, który otrzymał najlepszy układ, druga połowa wędruje do tego, który ma najlepszy najniższy układ. Jeśli nikt nie ma najniższego układu, to najwyższy układ wygrywa całą pulę. Podobnie jak w Omaha, gracz musi użyć dwóch kart ze swojej ręki i trzech kart ze stołu. Można użyć dwóch różnych kart dla wysokiego i niskiego układu.Najsilniejszy układ jest ustalany dokładnie na takich samych zasadach jak w grze Omaha. Niski musi zawierać ósemkę lub niżej, ale żadnej pary. Co istotne, strit lub kolor nie zaliczają się do niskiego układu, wyjątek stanowi układ 5-4-3-2-A , który jest najlepszym najniższym układem. Jest to również strit dla wysokiego układu. Dlatego można z nim wygrać całą pulę.

 • Omaha 5 Cards – każdy z graczy otrzymuje pięć kart własnych. Pozostałe zasady bez zmian.

 • Courchevel – każdy z graczy otrzymuje pięć kart własnych. Następnie zostaje rozdana pierwsza karta wspólna, po czym następuje pierwsza runda licytacji. Kolejne rundy licytacji następują po: rozdaniu trzeciej karty wspólnej, czwartej karty wspólnej i piątej karty wspólnej. Pozostałe zasady bez zmian.

*** Seven (7) Card Stud – odmiana pokera znana przed Texas Holdem. Nie ma tutaj kart wspólnych, każdy gracz otrzymuje siedem kart, z których część jest widoczna wszystkim grającym. Przed rozdaniem kart wpłacone zostaje „ante”, czyli stawka wejściowa. Występuje tutaj pięć rund licytacji. W określonych sytuacjach, np w takich samych układach, decyduje starszeństwo kolorów – najsilniejszy jest pik, później kier, karo i trefl. Odmiany tej wersji pokera to:

 • Razz – w tej odmianie układem wygrywającym jest najniższy możliwy układ (low).

 • Auction Stud Poker – jest to wariant gry 7 Card Stud, możliwy do zastosowania również w innych odmianach stud poker. Każdy kolejny etap rozdawania kart po rozdaniu pierwszego zestawu kart własnych rozpoczyna się od rozdania pierwszej karty, po czym następuje runda licytacji. Zwycięzca licytacji (a więc pierwszy wnoszący zakład lub ostatni dokonujący raise) zdobywa prawo do otrzymania tej karty, po czym kolejno reszta graczy otrzymuje swoje karty w tej rundzie rozdawania. W przypadku odmian pokera wymagających rozdania ostatniej karty zakrytej, rozdawanie tej karty odbywa się zgodnie z zasadami danej gry.

 • Cowpie Stud Poker – po rozdaniu ostatniej karty, gracze rozdzielają swoje karty na dwa układy – pięciokartowy, który musi być wyższy i dwukartowy. Następuje finałowa runda licytacji. Pula dzielona jest między posiadacza najwyższego układu pięciokartowego i dwukartowego. Nazwa gry jest kalamburem Pai Gow Poker.

 • Kentrel Stud Poker – każdy z graczy otrzymuje cztery własne karty. Jedną odrzuca a inną odkrywa. Dalej gra przebiega jak w odmianie podstawowej.

 • Mississippi Stud Poker – pierwsze trzy karty rozdawane są tak samo jak w odmianie podstawowej. Po pierwszej rundzie licytacji każdy gracz dostaje własną kartę odkrytą. Po rozdaniu szóstej odkrytej karty własnej i trzeciej rundzie licytacji następuje rozdanie ostatniej karty własnej, która w przeciwieństwie do tradycyjnego 7 Card Stud również jest rozdawana odkryta.

 • Murrumbidgee Stud Poker – odmiana podobna do poprzedniej. Różnica – trzy pierwsze własne karty są rozdawane jako zakryte i do ułożenia układu gracz musi użyć nie więcej niż dwóch z tych kart.

*** Five (5) Card Stud – każdy gracz otrzymuje dwie karty, w tym jedna jest widoczna wszystkim graczom. Następuje pierwsza runda licytacji. Po niej każdy gracz otrzymuje trzy karty odkryte. Po otrzymaniu każdej kolejnej karty przez wszystkich graczy następują kolejne rundy licytacji.

*** Soko – odmiana podobna do Five Card Stud. Różnicą jest wprowadzenie dwóch dodatkowych układów – czterokartowego strita i czterokartowego koloru, które w tradycyjnej hierarchii układów znajdują się między parą a dwoma parami.

*** Five (5) Card Draw – poker pięciokartowy tzw. dobierany. W grze uczestniczy maksymalnie pięciu graczy. Każdy z nich otrzymuje pięć kart. Następuje pierwsza runda licytacji, po której każdy gracz może wymienić dowolną lub określoną ( w zależności od zasad obowiązujących w danej chwili) liczbę kart. Każdy gracz używa tylko swoich własnych kart do skompletowania układu. Obowiązuje standardowa hierarchia układów kart.

*** Cincinnati – każdy gracz otrzymuje pięć własnych kart. Następnie rozdawane jest od razu pięć kart wspólnych, które są potem kolejno odkrywane. Następuje sześć rund licytacji – po rozdaniu kart własnych i wspólnych, oraz po odkryciu każdej kolejnej karty. Gracze mogą użyć dowolnej kombinacji kart własnych i wspólnych do skompletowania układu.

*** Manila Poker (Seven-Up Poker) – odmiana pokera popularna w Australii. W grze używana jest 32-kartowa talia – od siódemek do Asów. Każdy gracz otrzymuje dwie karty. Na stół wykładane jest od razu pięć kart wspólnych. Najpierw odkrywana jest jedna karta, po czym następuje pierwsza runda licytacji. Następnie po każdej odkrytej karcie wspólnej ropoczyna się kolejna tura licytacji. Wygrywa gracz, który posiada najwyższy układ kart, składający się z dwóch własnych i trzech wspólnych kart. Różnica w starszeństwie układów polega na przewadze koloru nad fullem.

*** Tic Tac Toe Poker – każdy z graczy otrzymuje dwie karty własne. Następnie rozdawane jest dziewięć kart wspólnych – układane są one w dziewięciokartowy kwadrat w odpowiedniej kolejności. Po rozdaniu kart własnych oraz po każdym kolejnym etapie rozdawania kart wspólnych następuje runda licytacji. Do ułożenia swojego układu gracz musi użyć dwóch własnych kart oraz trzech wspólnych kart znajdujących się na jednej linii poziomej, pionowej lub ukośnej dziewięciokartowego kwadratu kart wspólnych.

***Badugi (Badougi, Padooki) – rewolucyjna odmiana pokera. Każdy gracz otrzymuje cztery własne karty. Następuje pierwsza runda licytacji. Następnie mają miejsce trzy tury wymiany dowolnej ilości kart, po każdej następuje kolejna runda licytacji. Wygrywa układ (jedno, dwu, trzy lub czterokartowy) o najniższej wartości kart, pod warunkiem, że karta o tej samej wartości lub karta w tym samym kolorze eliminuje pokrewną sobie kartę. As ma wartość jedynki. Najniższym możliwym układem jest A234 w różnych kolorach. Starszeństwo układów: Badugi, 3-card hand, 2-card hand, 1-card hand.

Warianty pokera:

*** Double Flop – z dwoma zestawami kart wspólnych rozpatrywanymi oddzielnie.

*** Cross Flop – z dwoma zestawami kart wspólnych, jedna z kart wchodzi w skład obydwóch zestawów. Zestawy są rozpatrywane oddzielnie.

*** Low Ball albo Low – wygrywającym układem jest najniższy możliwy układ:

 • CALIFORNIA LOW – Najniższym możliwym układem jest A-2-3-4-5, gdzie As zastępuje jedynkę. Niski układ może tworzyć straight albo kolor i w tym wypadku jego ranking określa wartość kart a nie hierarchia układów. Może być używany Joker.

 • CANADA LOW – Najniższym możliwym układem jest A-2-3-4-6. Układ tworzący straight lub kolor ma wartość wynikającą z tradycyjnej hierarchii układów.

 • K. C. LOW – Najniższym możliwym układem jest 2-3-4-5-7. As jest najwyższą kartą (nie może zastępować jedynki). Układ tworzący straight lub kolor ma wartość wynikającą z tradycyjnej hierarchii układów.

 • 8 Or Better – wygrywającym układem jest najniższy możliwy układ a najwyższą kartą w tym układzie może być ósemka lub niższa. Dodatkowo – wygrywający układ nie może zawierać dwóch lub więcej kart tej samej wartości. Układ może tworzyć straight albo kolor i w tym wypadku jego ranking określa wartość kart a nie hierarchia układów.

 • High-Low – wygrywają dwa układy – najwyższy i najniższy a pula dzielona jest między posiadaczy tych układów.


zagraj w kasynowazamba hazard

casino gry

Sorry, comments are closed for this post.