casino vpn

Słownik pojęć pokerowych

A oto jak wygląda słownik pojęć pokerowych.

Wiele pojęć używanych w pokerze pochodzi z języka angielskiego. Dla polskich graczy mogą być one niezrozumiałe, dlatego poniżej znajduje się spis terminów napotykanych w rozgrywkach pokerowych oraz ich znaczenie:

A

—Aces Full – Ful z trzema asami i dowolną parą,

—Ace-high – Ręka pięciokartowa zawierająca jednego asa, bez strita i koloru, lub ręka bez żadnej pary

—Aces Up – Ręka zawierająca dwie pary, gdzie jedną z nich jest para asów

—Act – Celowe działanie zmierzające do przekazania fałszywej informacji o ręce

—Action (Akcja) – Wejście/zakład/podbicie, rozpocząć ‚action’ oznacza wnieść zakład.

—Add-on – w turniejach z re-buy’ami, po określonym czasie, kończącym fazę re-buy, można dokupić dodatkowe żetony; mówi się „wziąć add-on’a”

—Advertise – dosłownie reklamowanie; pokazywanie przeciwnikom własnych kart po udanym blefie, z nadzieją, że kiedy nasza karta będzie mocna, rywale nie uwierzą i chętniej dołożą do puli swoje żetony

—Active Player (Gracz aktywny) – Gracz, który uczestniczy w rozdaniu.

—Aggressive (Agresywny) – Przymiotnik określający gracza, który podbija i przebija, a rzadko tylko wchodzi (sprawdza).

—Ajax – Nazwa asa i waleta w kartach zakrytych, niekoniecznie w tym samym kolorze.

—All-in – Sytuacja, w której gracz stawia wszystkie posiadane przez siebie żetony. Należy podkreślić, iż jeżeli graczowi zabraknie żetonów i zdecyduje się on na all-in przed ostatnią rudną licytacji np. po flopie lub na turnie, wówczas tworzona jest dodatkowa pula (z ang side pot). Dzięki takiemu rozwiązaniu nawet, jeżeli graczowi zabraknie żetonów na określonym etapie rozgrywki będzie on uczestniczył w podziale ewentualnej wygranej.

—American Airlines (A,A) – Dwa asy.W żargonie pokerowym nazywane są także rockets.

—Angle – Akcja, która nie jest wbrew zasadom, ale nie do końca jest uczciwa.

—Angle-shooting – Stosowanie nieuczciwej taktyki.

—Ante – Pieniądze umieszczane w puli, zanim karty zostaną rozdane. Mała, obowiązkowa stawka, którą każdy przy stole musi wyłożyć przed każdym rozdaniem. W grach z ante, stawki te tworzą pulę początkową.

—Away-from-table (z dala od stołu) – podczas turnieju nie można przechodzić do stanu obserwatora, ale można być „z dala od stołu” (away from table). Oznacza to, że gracz liczy się w każdej kolejce, stawia „ślepce” kiedy jest jego kolej, i pasuje automatycznie przy obstawianiu za pierwszym rozdaniem lub zakładach po pierwszym rozdaniu. Jeśli opuścisz stół w czasie turnieju lub utracisz łączność to automatycznie przechodzisz do stanu „away-from-table”.

B

—Bad Beat – Sytuacja, w której ręka przegrywa z powodu niesamowitego szczęścia innego graczaBad Beat. Najczęściej o bad beatach mówimy, kiedy zwycięski gracz dużo wcześniej powinien zrezygnować z gry.

—Backdoor – Ułożenie układu innego, niż planowany.

—Backraise – Przebicie przez gracza, który wcześniej wszedł.

—Bankroll – Ilość pieniędzy, które masz w grze.

—Belly Buster – Ułożenie wewnętrznego strita (Inside Straight) po dojściu odpowiedniej karty.

—Bet (Zakład, Licytacja)- Umieszczenie żetonów w puli.

—Bet Odds – Szanse na wygraną, szacowane w wyniku oceny, ilu graczy wejdzie po Twoim przebiciu.

—Bet the Pot – Sytuacja, w której gracz stawia kwotę równą puli.

—Bicycle lub Bike Strit – A-2-3-4-5

—Big Bet – Wysokość zakładu podczas dwóch ostatnich rund licytacji

—Big Blind (Duża ciemna) – Określona kwota, stawiana przez gracza siedzącego na drugim miejscu od rozdającego, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, zanim jakiekolwiek karty zostaną rozdane. (Gracze dołączający do gry podczas jej trwania muszą wpłacić dużą ciemną, ale mogą to zrobić z dowolnej pozycji).

—Big Slick – Ręka zawierająca asa i króla (A-K).

—Blank – Bezużyteczna karta.

—Blind (Ciemna)- Kwota, którą muszą wpłacić do puli dwaj gracze siedzący bezpośrednio po lewej stronie rozdającego, rozpoczynający pierwszą rundę licytacji. Ciemne są stawiane przed rozdaniem kart. (Ciemna to zakład stawiany bez patrzenia w karty).

—Blind Raise -(Przebicie w ciemno)Sytuacja, w której gracz podbija bez patrzenia w swoje karty.

—Bluff (Blef) – Sprawienie, przez licytowanie lub podbijanie, aby inni gracze uwierzyli, że ma się lepszą kartę niż w rzeczywistości

—Boardcards – W grze pokerowej karty odkryte, które wszyscy gracze widzą. W grach z flopem jest to pięć kart odkrytych, wykładanych na środku stołu. W grze 7-kartowy Stud są to cztery karty odkryte, wykładane przed poszczególnymi graczami.

—Boat – Ful.

—Bottom Pair – Ułożenie pary złożonej z najniższej karty we flopie i jednej z własnych kart.

—Broadway – Strit od 10 od asa (A-K-Q-J-10).

—Bring-in – W grach 7 Card Stud i Stud 8 or Better przymusowy zakład, stawiany w pierwszej rundzie licytacji przez gracza z najniższą odkrytą kartą. W grze Razz (Lowball) jest to najwyższa odkryta karta.

—Bring It In – Rozpoczęcie licytacji w pierwszej rundzie.

—Broomcorn’s Uncle – Gracz, któremu wejście (ante) zabiera wszystkie jego pozostałe żetony.

—Bullets – Para asów.

—Bump – Przebicie.

—Burn (spalanie) – w prawdziwych pokojach pokerowych, karta z samej góry jest odrzucana przed każdym rozdaniem, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia oszustwa.

—Button – Przycisk, zwany również przyciskiem dealera (rozdającego). Mały krążek przechodzący z gracza na gracza w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby wskazać teoretycznego rozdającego w poszczególnych rozdaniach.

—Buy-in – Minimalna kwota pieniędzy, którą musi mieć gracz, aby zasiąść do określonej gry pokerowej.

C

—Call (Wejście)- Postawienie takiej samej ilości pieniędzy, jaka została zalicytowana.

—Call Cold – Wejście stawką równą zakładowi i przebiciu lub przebiciom.

—Caller – Gracz, który wniósł zakład równy zakładowi wniesionemu przez ostatniego uczestnika gry

—Calling Station – Pasywny gracz, który za wiele nie przebija, jednak wchodzi więcej, niż powinien.

—Cap- Wykorzystanie maksymalnej kwoty podbić dozwolonej w rundzie licytacji.

—Cardroom – Sala lub miejsce w kasynie, gdzie gra się w pokera.

—Cards Speak – Twoja ręka jest najkorzystniejszą możliwą kombinacją kart, niezależnie od tego, jak Ty ją nazwiesz.

—Case Chips – Ostatnie żetony gracza.

—Cash-in – wymiana pieniążków na żetony

—Cash Out – Opuszczenie gry i zamiana żetonów na gotówkę.

—Check (Czekanie) – Sytuacja, w której gracz podczas swojej kolejki nie podejmuje żadnych działań. Opcja ta jest równoznaczna z Call tyle tylko, że nie wymaga wrzucania żadnej kwoty do puli. Check można tylko wówczas, gdy jeszcze nikt w danej rundzie licytacji nie dał nic do puli. W przypadku, gdy ktoś już wniósł zakład, gracz musi albo wejść, podbić albo spasować.

—Check-raise (Czekaj-przebij) – Sytuacja, w której gracz najpierw czeka, a później przebija w rundzie licytacji.

—Chips – żetony

—Chop – Zwrot stawek w ciemno graczom, którzy je zapłacili, i przejście do następnego rozdania, jeśli żaden z graczy nie wchodzi. Oznacza to także podział puli.

—Clean out – Karta, która polepsza Twoj układ i jednocześnie nie wzmacnia ukladu innego gracza

—Close the betting – Wnosić jako ostatni gracz zakład w danej rundzie licytacji

—Clubs – Kolor w kartach – Trefl

—Collusion (zmowa) – forma oszustwa, w której dwaj lub więcej graczy zyskuje przewagę poprzez wymianę informacji pomiędzy sobą

—Community cards (karty wspólne) – odkryte karty, z których może korzystać każdy z graczy. Karty wspólne zawsze występują w grach Texas Hold’em i Omaha.

—Counterfeited – Karta, która wzmacnia nasz układ, ale niestety daje naszemu przeciwnikowi jeszcze lepszy układ

—Cowboys – Popularne określenie dla dwóch króli (K,K) na ręce

—Crying – call – Wniesienie zakładu, kiedy zdajemy sobie sprawę z bardzo niewielkich lub wręcz minimalnych szans na wygraną

—Cut-off – Gracz, który wnosi zakład tuż przed dealerem, buttonem,

D

—Dealer (Rozdający) – Osoba, która rozdaje karty, rozdziela pulę i obserwuje grę.

—Dealer’s Position (Pozycja rozdającego) – Gracz na tej pozycji odzywa się ostatni w rundzie licytacji. Przy przycisku.

—Dead Hand – zestaw kart, które wypadły z gry

—Deck – talia 52 kart

—Diamonds – Kolor w kartach – Karo.

—Dominated Hands (Ręce zdominowane) – Ręce niezłe, ale przegrywające z podobnymi rękami innymi, niż strit lub kolor. Przykład: Ręka A-2 jest zdominowana, ponieważ przegrywa z innymi rękami z asem.

—Dominating Hands (Ręce dominujące) – Ręce, które są nie tylko dobre, ale dają dużą szansę na wzmocnienie.

—Door Card – Pierwsza odkryta karta, którą gracz dostaje w grach typu Stud.

—Down Card – Karta zakryta (hole card).

—Doyle Brunson – W Hold’em ręka zawierająca 10-2. (Z tymi kartami Brunson wygrał dwa lata z rzędu World Championship of Poker).

—Draw Lowball – Forma pokera, w której każdy gracz dostaje pięć kart z możliwością odrzucenia jednej lub większej liczby kart i zastąpienia ich nowymi – niska ręka wygrywa.

—Draw Poker (Poker dobierany) – Forma pokera, w której każdy gracz dostaje pięć kart z możliwością odrzucenia jednej lub większej liczby kart i zastąpienia ich nowymi z nadzieją ułożenia lepszej ręki.

—Drawing – Dobieranie kart z nadzieją wzmocnienia ręki.

—Drawing Dead – Dobranie takich kart, które pozornie pomagają, a mimo to nie dają wygranej.

—Drawing Hand – Ręka, która wymaga dobrania odpowiednich kart, aby wygrała. Zwykle chodzi o dobranie karty do strita lub koloru.

—Drop – Pas.

—Ducks lub Deuces – Para dwójek

E

—Early Position (Pozycja wczesna) – Pozycja w rundzie licytacji, na której gracz musi wykonać ruch przed większością innych graczy przy stole. (Za takie uważa się dwie pozycje na lewo od ciemnych).

—Expectation – Przeciętny oczekiwany wynik danej rozgrywki w długim horyzoncie czasowym

—EV – expected value – wartość oczekiwana; pojęcie określające wartość naszej decyzji w długim terminie;

F

—Face down – rozdane, ale nieodkryte karty

—Face up – rozdane karty, widoczne dla wszystkich graczy

—Fifth Street – Karta zwana również ‚river’. W grach z flopem jest to piąta karta wspólna na stole i ostatnia runda licytacji. W grach typu Stud jest to piąta karta wykładana przed graczem i trzecia runda licytacji.

—Fish (płotka) -W ten sposób często określany jest słaby gracz, który niewłaściwie selekcjonuje dwie pierwsze karty początkowe i dobiera do słabych układów

—First – in – gracz, który rozpoczyna daną rundę licytacji

—Five-card Draw – Gra pokerowa, w której każdy gracz otrzymuje pięć kart zakrytych. Gracze mogą jeden raz wymienić dowolną liczbę kart i najwyższa ręka wygrywa pulę.

—5-kartowy Stud – Gra pokerowa, w której każdy gracz otrzymuje pięć kart, jedną zakrytą i cztery odkryte, z rundami licytacji po 2, 3, 4 i 5 karcie.

—Flat Call – Wejście bez podbicia.

—Flop – W grach Hold’em i Omaha są to trzy pierwsze karty, wspólne dla wszystkich graczy i kładzione odkryte na środku stołu, wszystkie naraz. Flop oznacza również drugą rundę licytacji.

—Flop Games (Gry z flopem) – Gry pokerowe (Hold’em i Omaha) rozgrywane z użyciem wspólnych dla wszystkich graczy trzech kart, które odkryte leżą na środku stołu.

—Floorman – Pracownik kasyna, który wydaje orzeczenia i decyzje.

—Flush, czyli kolor – Pięć dowolnych kart w jednym kolorze.

—Flush Draw – Sytuacja, w której gracz ma na ręce cztery karty tego samego koloru i ma nadzieję na dobranie piątej i tym samym ułożenie koloru.

—Fold (Pas) – Odłożenie swoich kart (wycofanie się) podczas swojej kolejki.

—Forced Bet – Zakład przymusowy, który rozpoczyna pierwszą rundę rozdania pokera.

—Four of a Kind (Kareta) – Cztery karty o tej samej wartości.

—Fourth Street – W grach z flopem jest to czwarta karta wspólna (zwana również ‚turn’) i trzecia runda licytacji. W grach typu Stud jest to czwarta karta wykładana przed graczem i druga runda licytacji.

—Free Card – Karta wykładana na stole, którą dostaje się po półblefie z późnej lub ostatniej pozycji.

—Full House (Ful) – Dowolne trzy karty o jednakowej wartości plus dwie karty o jednakowej wartości.

—Freeroll – Rodzaj turnieju w pokerze gdzie nie płaci się wpisowego lecz jest do wygrania określona pula nagród.

—Full table – Rozgrywka, w której bierze udział 9-10 graczy

G

—Grinding – Styl gry – gra przy minimalnym ryzyku i skromnych zyskach przez długi czas.

—Gut Shot – Ułożenie wewnętrznego strita (Inside Straight) po dojściu odpowiedniej karty.

H

—Hand (Ręka) – Pięć najlepszych kart gracza.

—Heads-up – Sytuacja, w której o pulę walczą tylko dwie osoby.

—Head to head – Gra, w której bierze udział tylko dwóch graczy

—Hearts – Kolor w kartach – Kier

—High-card – Aby wybrać pierwszego rozdającego w turnieju gier z flopem, każdy gracz dostaje jedną losową kartę. Gracz z najwyższą kartą (na podstawie wartości karty i koloru – w kolejności pik, kier, karo i trefl), zwaną High-card, zostaje teoretycznym rozdającym.

—High Limit – Gra, w której stawiane zakłady są wysokie.

—Hi/lo – Gry z podziałem puli.

—Highroller -Gracz grający na najwyższych stawkach

—Hold’em -Gra zwana również Texas Hold’em, w której gracze dostają dwie karty zakryte, a pięć kart jest wspólnych.

—Hole Cards – Są to karty zakryte – własne karty gracza.

—House -Kasyno lub sala gier karcianych, która prowadzi grę w pokera.

I

—Implied Odds – Szanse, które obliczasz, biorąc pod uwagę przypuszczalny wynik licytacji w pozostałej części rozdania.

—Inside Straight (Wewnętrzny strit) – Cztery karty, które wymagają jednej ze środkowych kart do ułożenia strita. Gracz, który dobierze taką kartę, ma wewnętrznego strita (Inside Straight).

—In – termin określający aktywnego gracza, który nie pasował

—isolate – izolacja – podbicie, które ma na celu pozostanie w grze z tylko jednym przeciwnikiem

J

—Jackpot (Skumulowana pula) -Nagroda przyznawana osobie, która spełni określone kryteria. Na przykład w niektórych kasynach pulę zgarnia osoba, która ułoży karetę lub wyższą rękę i przegra.

—Jackpot Poker – Forma pokera polegająca na tym, że kasyno lub sala gier karcianych oferuje pulę skumulowaną graczowi, który przegrał, mając naprawdę silną rękę (zwykle fula z trzema asami lub lepszą).

–Jacks-or-better – Forma pokera, w której gracz musi mieć przynajmniej parę waletów, aby otworzyć licytację.

K

—Keep Them Honest – Wejście na koniec rozdania w celu uniemożliwienia przeciwnikowi blefowania.

—Key Card -Odpowiednia karta, która uzupełnia rękę.

—Key Hand – W sesji lub turnieju rozdanie będące dla gracza punktem zwrotnym, w sensie pozytywnym lub negatywnym.

—Kicker -Najwyższa karta nie do pary w ręku gracza.

—Kick It – Przebicie.

—Kill Pot – Metoda zainicjowania akcji. Jest to przymusowy zakład stawiany przez kogoś, kto właśnie wygrał pulę.

—Knock – Czekanie.

—Kojak – Ręka zawierająca króla i waleta (K-J).

L

—Ladies -Dwie damy.

—Late Position (Pozycja późna) -Pozycja w rundzie licytacji, na której gracz musi wykonać ruch po większości innych graczy przy stole (za takie uważa się zwykle dwie pozycje na prawo od rozdającego).

—Poker z limitem -Gra z ustalonym minimalnym i maksymalnym krokiem licytacji oraz liczbą przebić.

—Limper -Pierwszy gracz wchodzący po zakładzie innego gracza.

—Limp In – Dołożenie się do puli przez wejście, a nie podbicie. Najczęściej rozumie się przez to sytuację, w której pierwsza osoba wchodzi za stawkę równą dużej ciemnej.

—Live Blind -Przypadek, w którym gracz stawia zakład w ciemno i wolno mu podbić, nawet jeśli nie zrobi tego żaden inny gracz. Zwany również opcją (option).

—Live Card(s) – W grach typu Stud karty, które jeszcze nie zostały odkryte, więc zakłada się, że są nadal w grze.

—Live Hand – Ręka, która wciąż może wygrać pulę.

—Live One – Niedoświadczony gracz, który rozgrywa bardzo dużo rozdań.

—Long Shot – Ułożenie ręki mimo niewielu kart pozostających w talii (out’ów) lub słabych szans.

—Look (Sprawdzenie) – Wejście po ostatnim zakładzie przed pokazaniem kart.

—Loose – Gracz, który rozgrywa bardzo dużo rozdań.

—Lowball -Forma pokera dobieranego, w której najniższa ręka wygrywa pulę.

—Low Limit – Gra, w której stawiane zakłady są niskie.

M

—M (współczynnik M) – termin wprowadzony przez Dana Harringtona w pokerze turniejowym, oznaczający stosunek ilości żetonów gracza do aktualnej sumy blindów i ante w turnieju. Wielkość „M” determinuje taktykę gry w danym momencie, np. przy M<5 jedynym sensownym zagraniem jest już tylko „all-in”.

—Main Pot -Główna pula. Wszystkie inne pieniądze są umieszczane w pulach oddzielnych (side pot), o które grają pozostali gracze. Sytuacja taka występuje, gdy gracz wchodzi all-in.

—Make -Tasowanie kart.

—Maverick -Nazwa damy i waleta w kartach zakrytych, niekoniecznie w tym samym kolorze.

—Meet – Wejście (call).

—Middle Pair – W grach z flopem sytuacja, w której gracz układa parę złożoną z jednej z jego kart własnych i środkowej (co do wartości) karty znajdującej się we flopie.

—Middle Position – Pozycja środkowa – między pozycjami wczesną i późną w rundzie licytacji (piąte, szóste i siódme miejsce na lewo od rozdającego).

—Mnemonics (Mnemonika) – Środki ułatwiające zapamiętywanie. W Hold’em gracze często używają nazw dla swoich zakrytych kart, np.Big Slick, czy Maverick.

—MTT (Multi Table Tournament) -Turniej pokerowy rozgrywany jednocześnie na więcej niz jednym stole.

—Muck -Odłożenie swoich kart. Jest to również stos kart, które nie są już używane w grze.

—Minimum Buy-in (Minimalne wpisowe) – Najmniejsza kwota, z którą można zacząć grę.

—Monster – Bardzo silna ręka. W turniejach gracz, który zaczyna gromadzić dużą liczbę żetonów, mimo że wcześniej miał ich mało.

N

—No Limit (Bez limitu) -Gra, w której gracze mogą stawiać dowolne stawki (o ile dysponują odpowiednią kwotą) w każdej rundzie licytacji.

–Nuts – Najlepsza możliwa ręka na danym etapie gry. Takiej ręki nie można pokonać.

O

—Odds (Szanse) – Prawdopodobieństwo ułożenia określonej ręki przeciwko prawdopodobieństwu jej nieułożenia.

—Offsuit – Karty różnego koloru.

—Omaha -Gra, w której każdy gracz otrzymuje cztery karty zakryte, a pięć kart jest wspólnych. Do ułożenia ręki trzeba użyć dwóch kart własnych i trzech kart wspólnych ze stołu.

—On the Button (Przy przycisku) – Pozycja gracza, który odzywa się ostatni w rundzie licytacji. Pozycja dealera.

—Open (Otwarcie) – Postawienie pierwszego zakładu.

—Open-ended Straight -Układ czterech kolejnych kart, przy którym do ułożenia strita potrzebna jest dodatkowa (kolejna) karta z jednej lub drugiej strony.

—Open Card – Karta wykładana na stół jako odkryta.

—Open Pair – Para wyłożona na stół jako odkryta.

—Option (Opcja) -Ciemna ‚live’ postawiona przed rozdaniem kart. Jeśli nikt nie podbije, gracz ‚option’ może podbić stawkę.

—Out Button – Przycisk umieszczany przed graczem, który nie chce uczestniczyć w rozdaniu, ale pozostaje w grze.

—Outs -Liczba kart pozostałych w talii, które mogą wzmocnić Twoją rękę.

—Overcard -Karta wyższa niż którakolwiek z kart wyłożonych na stole

—Overpair – Para zakryta, która jest wyższa od wszystkich kart na stole.

P

—Paints lub Picture Cards – Figury (walet, dama i król).

—Para (ang.pair) – Dwie karty o tej samej wartości.

—Pay Off – Wejście w ostatniej rundzie licytacji, kiedy sądzisz, że masz duże szanse na wygraną.

—Play Back -(Powtórne) przebicie zakładu innego gracza.

—Playing the Board – W grach z flopem sytuacja, w której Twoje najlepsze pięć kart to wszystkie karty wspólne.

—Pocket – Karty zakryte.

—Pocket Cards (Karty zakryte) – Dwie karty, które otrzymujesz na początku rozdania Hold’em i których nikt inny nie widzi.

—Pocket Pair -Sytuacja, w której dwie pierwsze karty dały nam parę.

—Pocket Rockets – Para asów w kartach zakrytych.

—Pozycja – Miejsce, na którym siedzi gracz, określane w odniesieniu do rozdającego, wyznaczające kolejkę podczas rundy licytacji.

—Post – Postawienie ciemnej lub innego przymusowego zakładu, aby otrzymać karty.

—Pot (Pula) – Pieniądze lub żetony na środku stołu, o które walczą gracze.

—Pot Limit -Gra, w której maksymalny dozwolony zakład jest równy puli.

—Pot odds -Relacja między wysokością puli, a wysokością bieżącego zakładu

—Preflop -Pierwsza runda licytacji, kiedy gracze otrzymują swoje dwie pierwsze karty

—Prop – Osoba zatrudniona przez kasyno, która ma podtrzymywać grę, ale gra za własne pieniądze.

—Remis – Przesuwanie żetonów przez rozdającego w kierunku gracza, który wygrał rozdanie; również przechodzenie rozdających od stołu do stołu.

Q

—Quads -Kareta.

—Qualifier -W grach Hi/Lo wymaganie, które musi spełnić niska ręka, aby wygrać pulę.

R

—Rack -100 żetonów pokerowych w pięciu stosach po dwadzieścia żetonów.

—Rag -Sytuacja, w której wspólne karty wyłożone na stole są poniżej 9

—Rail -Brzeg stołu pokerowego lub barierka wokół obszaru gry w pokera.

—Railbird -Ktoś, kto kręci się po sali pokerowej, obserwując grę i/lub starając się wziąć w niej udział.

—Rainbow -Z angielska tęcza, sytuacja, w której flop jest w trzech różnych kolorach i nie ma szansy na kolor

—Raise (Przebicie) -Zwiększenie poprzedniego zakładu.

—Rake (Opłata) – Żetony zabierane z puli przez kasyno jako zapłata za zorganizowanie gry.

—Rank -Wartość każdej karty i ręki.

—Rap -Stuknięcie przez gracza w stół w celu wskazania, że czeka.

—Ratholing – Niedozwolone zabranie pieniędzy ze stołu.

—Razz -Gra 7-kartowy Stud, w której pulę wygrywa pięć najniższych kart.

—Reading -Analiza gracza na podstawie tego, jak gra, jakie ma nawyki i co mówi.

—Rebuy – Kwota, jaką płaci gracz, aby dodać żetony do swojej puli podczas turnieju.

—Re-raise (Powtórne przebicie) -Podbicie podbicia.

—Ring Game – Gra na żywo (nie gra internetowa), która nie jest turniejem.

—River – Ostatnia karta rozdawana we wszystkich grach. W Hold’em i Omaha zwana również ‚5th street’. W grach typu Stud zwana również ‚7th street’.

—-Rock- Gracz pasywny (tight). Bardzo ostrożny gracz, który bardzo rzadko blefuje

—Round of Betting (Runda licytacj) -Kiedy gracze mają możliwość postawienia zakładu, czekania lub przebicia. Każda runda licytacji kończy się wejściem (sprawdzeniem) po ostatnim zakładzie lub przebiciu.

—Rounders – Zawodowi hazardziści, oszuści. Jest to również tytuł znanego filmu, w którym grają Matt Damon i Ed Norton.

—Poker królewski (ang.royal flush) -Strit w jednym kolorze od 10 od asa (A-K-Q-J-10). Najlepsza ręka w pokerze.

—Run -Gra z użyciem większej ilości pieniędzy niż przyjęta lub rozsądna.

—Rush (Dobra passa) – Ciąg wygranych.

S

—Sandbagging -Czekanie mimo posiadania bardzo dobrej ręki, zazwyczaj w celu ukrycia siły, sprowokowania blefów i wejścia (sprawdzenia) lub podbicia.

—Scare card -Karta, która być zagrożeniem zarówno dla Ciebie jak i dla Twojego przeciwnika

—Scoop – Wygranie całej puli.

—Second Pair -W grach z flopem ułożenie pary z drugą pod względem wartości kartą na stole.

—Semi-bluff (Półblef) -Postawienie zakładu ze słabą, lecz dającą szansę na wzmocnienie ręką.

—Set – Posiadanie pary zgodnej z dowolną kartą na stole.

—7-kartowy Stud -Znana gra pokerowa, w której gracze otrzymują trzy karty zakryte i cztery odkryte. Chodzi o ułożenie z tych siedmiu kart najlepszej ręki pięciokartowej. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o grze 7-kartowy Stud.

—Seventh Street – Ostatnia runda licytacji w grach 7-kartowy Stud i Stud 8 or Better.

—Shark -Popularne określenie bardzo dobrego gracza

—Shills -Osoby zatrudnione przez kasyno, które mają inicjować i podtrzymywać grę, a grają za pieniądze kasyna.

—Short Buying -Nabycie żetonów po początkowym wpisowym. Zazwyczaj wpisowe ‚short buy-in’ jest mniejsze, niż początkowe wpisowe.

—Short-handed -Określenie gry, w której bierze udział niewielu graczy.

—Showdown (Pokazanie kart) – Moment na końcu gry, w którym wszyscy aktywni gracze odwracają swoje karty, żeby zobaczyć, kto wygrał rozdanie.

—Side Pot -Oddzielna pula, o którą walczą pozostali aktywni gracze, gdy przynajmniej jeden z graczy wszedł all-in.

—Sixth Street -W grze 7-kartowy Stud jest to czwarta karta odkryta wykładana przed graczem (jego szósta karta). Jest to również czwarta runda licytacji.

—Small Blind (Mała ciemna) -Suma dodana do puli przed rozdaniem kart przez osobę siedzącą bezpośrednio po lewej stronie od rozdającego.

—Soft Seat -Miejsce lub gra, które są sprzyjające z powodu braku umiejętności przy stole.

—Solid – Gracz rozgrywający mało rozdań (i dość dobry).

—Spades – Kolor w kartach – Pik

—Speed Limit -Para piątek.

—Split (rozłożenie jednakowych kart) – Remis.

—Stack -Stos żetonów.

—Stay -Gdy gracz pozostaje w grze przez wejście, a nie przebicie.

—Steal Raise -Przebicie przez kogoś na późnej pozycji jako próba zmniejszenia liczby graczy i/lub wygrania puli.

—Steamrolling -Powtórne przebicie w celu zmuszenia graczy do wejścia za stawkę dwóch zakładów zamiast jednego.

—Steel Wheel -Strit od asa do piątki (A-2-3-4-5) w jednym kolorze.

—Straddle -Zakład w ciemno zazwyczaj równy podwojonej dużej ciemnej (który gracz może podbić, gdy przychodzi jego kolej).

—Street -Nazwa dla rundy licytacji przy flopie, turnie i river

—Strit (ang.straight) – Pięć kolejnych kart w dowolnych kolorach.

—Strong -Silny, mocny, termin, którym określa się dobrych pokerowych graczy

—Structure (Struktura) -Limity nałożone na ciemne/wejścia (ante), zakłady i podbicia w dowolnej grze.

—Stud Games (Gry typu Stud) -Gry, w których gracze otrzymują zarówno karty zakryte, jak i odkryte.

—Stuck – Gracz, który przegrywa w grze.

—Suit -Kolor w kartach. Trefl, karo, kier lub pik.

T

—Table (Stół) -Powierzchnia, na której gra się w pokera.

—Tell -Działanie, które daje wskazówkę, jakie gracz ma karty.

—Third Street -W grach 7-kartowy Stud i 7-kartowy Stud 8 or Better jest to pierwsza runda licytacji po otrzymaniu przez graczy trzech kart.

—Thirty Miles -Trzy dziesiątki.

—Three of a Kind (Trójka) – Trzy karty o jednakowej wartości (trips).

—Tight -Gracz, który nie rozgrywa zbyt wielu rozdań, lub gra, w której niewiele się dzieje.

—Tilt, On -Zachowanie w wyniku przegranej, zwykle negatywne.

—TOC -Turniej mistrzów. Skrót nazwy ‚Tournament of Champions’.

—Top Pair -W grach z flopem sytuacja, w której gracz układa parę złożoną z jednej z jego kart własnych i najwyższej karty na stole.

—Top Two Pair -Posiadanie dwóch kart zakrytych zgodnych z dwiema najwyższymi kartami na stole.

—Treys lub Trips -Para trójek.

—Turn -W grach z flopem czwarta wykładana karta. Jest to również trzecia runda licytacji.

—Two pair (dwie pary) -Ręka zawierająca dwie różne pary.

U

—Underdog -Przegrany. Moment w rozdaniu, w którym jesteśmy statystycznie skazani na przegraną jeśli nasz układ się nie wzmocni.

—Underpair -Para zakryta, która jest niższa od najniższej karty na stole.

—Under-raise – Sytuacja, w której gracz podbija poprzednią stawkę, ale musi postawić wszystkie pieniądze przy kwocie poniżej pełnej stawki

—Under the Gun -Być ‚under the gun’ to być osobą, do której należy pierwszy ruch – na najwcześniejszej pozycji.

—Up Card – Karta wykładana na stół jako odkryta.

W

—Walking Sticks -Para siódemek.

—Wheel – strit w składzie: A 2 3 4 5

—Wild Card (Dżoker) -Karta, której można przypisać dowolną wartość.

—Worst Hand – Ręka przegrywająca.

—WSOP -World Series of Poker.


zagraj w kasynowazamba hazard

casino gry

Sorry, comments are closed for this post.